Vad kan gammalt tankegods ge oss?

Vad har gamla samhällsteorier med dagens omvärld att göra? I mitt arbete vill jag knyta samman samhällsteorier inom bl a sociologi och filosofi för att skapa en bild av vad som kan göras inom en organisation för att skapa nya värden. Vad har gamla tänkare som Hanna Arendth och Herbert Marcuses tankar för betydelse då vi agerar som människor i dagens samhälle och organisationer?

Min uppfattning är att om vi vill så kan vi nå fram till människor på ett mer direkt sätt i dagens samhälle än vad vi kunde göra tidigare. Vad hindrar oss? Jag tror att det kan finnas strukturer och tankesätt som hindrar oss men genom att bli medvetna om dem får vi större möjligt att agera med frihet inom vår organisation och att man genom friheten också kan ta tillvara kunskaper inom en organisation. Genom kritik får vi medel till att agera mer förnuftigt idag.