Vilka är de verkliga frågor kring förhandlingarna i klimatmötet i Madrid som inte ställs?

Några perspektiv som ofta glöms bort när det gäller rapporter kring klimatutsläpp, nödvändiga minskningar av klimatutsläpp och senast på klimattoppmötet i Madrid gör gällande att människor ser och upplever klimatfrågan styrd av decimaler och siffror som ska uppnås. För min del tror jag inte klimatfrågan handlar om en ren teknikalitet, dvs om utsläppen minskar si eller så mycket så hindrar vi klimatförändringar att uppstå. Allt pekar idag på att det nödvändiga inte görs för att nå de utsläppsminskningar som är nödvändiga.

Filosofen Zugmunt Bauman säger i korthet att framtidens utmaningar handlar att vi ” antingen fattar varandras händer eller störtar ned i avgrunden”. Ur ett symboliskt perspektiv tycker jag att detta är mycket träffande. Det uttrycker såväl vad det hela handlar om. USA har lämnat Parisavtalet och sedan strandar förhandlingarna när stora utsläppsländer som Kina inte vill göra vad som krävs osv.

Som jag ser det måste det rent instrumentella i frågan att nå utsläppsminskningar stå åt sidan lite. Diskussionen behöver en filosofisk och etisk samsyn istället. Vad klimatmötet i Madrid visar är att det samtal som borde äga rum inte äger rum – anledningen till detta uppstår då länderna inte befinner sig på samma plan och spelar. Vid förhandlingsbordet är det nödvändigt att parterna talar samma språk och kan förhålla sig till regler och en förståelse kring spelet som är någorlunda liknande.

De misslyckade klimattoppmötena gör det tydligt att vi behöver åstadkomma ett globalt fungerande samarbete i första hand. Vi behöver alltså till att börja med förstå hur bristerna i varför länderna inte kan förhandla med varandra uppstår och börja i den änden. Även på ett lokalt plan finns samma problem. När jag för en tid sedan skrev om Bilfri innerstad i Malmö, visade det sig att nyfikenhet och intresse faktiskt (!) finns i frågan från flera partier i kommunfullmäktige. Det som saknas för beslut i frågan är en bred politisk uppgörelse över blockgränserna. Det är alltså samtalet det hänger på, hur vi förhåller oss till varandra och ifall vi har förmåga att ta in motpartens perspektiv och förstå att åstadkomma en lösning trots olikheter i frågans ingång.

Hittar vi inte metoder för samarbete på lokal såväl som på global nivå kommer inga klimatförhandlingar framöver vara framgångsrika. Så vi behöver börja i samtalet mellan varandra. Och djupare sett, hur vi du att dina relationer, ditt liv och symboliskt mellan nationerna globalt ska se ut i en framtid som är drabbad av svåra klimatförändringar? Alltså vad är det dessa klimatförändringar vill tala om för oss på ett filosofiskt och andligt plan? Finns det intresse och styrka att våga ta i de frågor som klimatutmaningen ställer oss eller är det viktigaste att vi alltid får rätt?