Omvärldsanalys

Med sociologisk omvärldsanalys där organisationer, offentlig sektor och vårt ideella arbete analyseras, framstår möjligheter för kommuner, myndigheter och andra organisationer. Finns det exempelvis nya sätt att se på individen som berör organisationer, kommuner och landsting?

Dagens konsumtion och höga sjukskrivningstal för psykisk ohälsa är ett tydligt tecken på att en förändrad syn kring vad som är viktigt för vår plats i tillvaron måste ta form. Ett sådant arbete kräver ett personligt engagemang från varje individ och ställer frågor som: Vad kan jag bidra med? Varför är mina erfarenheter viktiga när vi bygger upp en ny syn på människan?

I mitt tidigare arbete ingick mätning och analys av publicerat material baserat på nyhetsartiklar i tryckta massmedier och artiklar publicerade på internet. Därför har jag en god förståelse för hur kommunikation och pressarbete genomförs på hög nivå inom organisationer och hur en förändring av det strategiska kommunikationsarbetet skulle kunna se ut.

logga jpg