Att förstå samhällsengagemang blir avgörande efter coronakrisen- ny föredragsserie

Efter en välbehövlig vistelse i fjällen, i närheten av Borgafjäll där jag genom fjällvandringar, kontemplation, fiske och allehanda nyttigt kroppsarbete med röjsågar, motorsågar och dylikt fått lång tid att på en djupare nivå fundera kring de samhällsutmaningarna som vi berörs av idag. Att vistas i miljöer nära fjällen och utan vare sig el, indraget vatten och utedass har givit mig precis den inspiration jag behöver för att kunna sätta ihop ett alldeles nytt upplägg till workshop och föreläsning. Min material kommer bli användbart för flera organisationer.

Den omvandling samhället samhället tar efter coronakrisen kommer vara mer än någonsin vara beroende av varje individs engagemang, och delaktighet till att driva samhället i en positiv riktning där bristerna under krisen kan användas till att bygga upp samhället mot bärkraft där civilsamhället, offentliga organisationer och näringslivet spela viktiga roller för att driva utvecklingen framåt i miljö- och klimatfrågorna.

Med anledning av det speciella läget som råder kommer tankegods under den kommande tiden fortsätta rikta sig med föreläsningar till olika samhällsaktörer som skolor, näringsliv och offentliga organisationer för att förmedla ett tankesätt och verktyg för att kunna strategiskt jobba med frågor efter corona-krisen. Men till skillnad från tidigare kommer jag även att jobba med ett digitalt material som kommer bli tillgängligt för de som är intresserade av dessa frågor. Givetvis kommer jag som vanligt att genomföra föreläsningar på plats, med hänsyn till hur det aktuella läget ligger gällande vidtagna åtgärder mot viruset.