Narcissism som mekanism för inneboende tomhet

Varför är denna inre tomhet så spridd idag, varför denna längtan efter det verkliga livet, det riktiga livet. När bara mitt riktiga liv börjar, då ja då kommer ni se hur jag kommer trivas och då kommer jag att ha vänner och jag kommer trivas! Visst händer det att vi kan styra våra liv och skapa och använda vår kreativitet och vårt engagemang. Men ska vi på riktigt skapa oss en uppfattning om vilka mekanismer som präglar den moderna människan och de villkor som den präglar den moderna människans liv så är det tveklöst så att människan idag lider av till stora dela utbredd narcissism. Detta skapar problem i livet många gånger att andra människor behöver lida, men framförallt är narcissismen som utvecklats i detta samhället ett uttryck för en utspridd inre tomhet.

När vår mening i våra liv krymper och när vår inre kapacitet inte kommer till användning, utvecklas mönster som leder oss rakt in mot en allt större narcissistiskt prägling. Vad vår önskan ofta innefattar är ett liv där vårt engagemang tas tillvara, känner oss accepterade. Varför detta tittande i mobiler och underhållning i en rad olika moderna digitala medier. Min förklaring ligger i att om vi känner att ingen annan bryr sig regerar vi likadant, vilket var signalen som vi möttes av. Om ingen annan bryr sig då anpassar jag mig efter det och bryr mig inte heller. Om jag möter flera personer som mest verkar upptagna med sig själv, ja då gör jag det också.

Vad narcissisten gör är att förtränga känslan av ensamhet till att skapa en överdriven centrering kring sig själva och livsprojektet som det innebär att vara ett jag. Här kommer du och jag in i bilden. Varför då? Jo vi, både du och jag har båda denna diagnos och om du inte förstått det bör vi genast ta itu med det.

Detta görs även som ett sätt att bli accepterad men flera gånger beror styrningen mot mer narcissism från början om att vi inte bryr oss om att vi präglas av det intryck vi skaffar oss. Ofta går vi omkring i en mening av att vi är solitära men nej, det är vi inte. Vi är mestadels flockdjur, och det innefattar att väl fungerande sociala relationer och absolut viktiga för oss. Utan en känsla av förståelse för att vi är drabbade av narcissism kan vi heller inte bli botade. Jag såväl som du som läser detta behöver på en djupare nivå förstå, detta genom att närma oss problemet kommer vi också kunna se lösningarna. Vi kommer då inte bara glädjas i varje stund och alltid ha det perfekta livet men vi kommer kunna aktivt hitta förslag på lösningar på vad som fattas egentligen och hur vi kan hantera detta. Större självcentrering kommer inte hjälpa oss i förståelsen över varför vi befinner oss där vi gör, en djupare mening kommer inte dyka upp bara för att vi i vår tid i grund och botten känner oss ensamma.