Debattartiklar

Debattartiklar och klipp från radio:

Debattartiklarna om glesbydslön i SvD och debattartikeln om kortare arbetstid i tidningen Syre är skrivna tillsammans med miljövetaren Mikael Holmström.

23 feb 2020

Tidningen Syre      En rättvis, humanistisk klimatpolitik blir alltmer nödvändig

19 nov 2019

Kvällsposten         En svensk stad behöver gå före för att minska biltrafiken

1 nov 2019

Kvällsposten         Gör Malmös innerstad bilfri     

2 jul 2019

https://pt.se/opinion/debatt/meditation-ett-verktyg-i-arbetet-for-psykisk-halsa-11293240.aspx 

Apr och maj, 2018

http://www.transportarbetaren.se/gor-a-kassan-tillganglig-for-fler/

Kommunalarbetaren Gör a-kassan tillgänglig för fler

https://www.kuriren.nu/opinion/gor-a-kassan-tillganglig-for-fler-nm4809143.aspx

https://www.norran.se/person/david+lindh/1690a665-eddb-49c1-b780-f4a6f608b2ef/

17 feb, 2017

Arbetet         Nej, lösningen är inte att lägga ner Arbetsförmedlingen

22 nov, 2016

https://www.svd.se/fixering-vid-lonearbete-ar-skadlig-for-samhallet

8 apr och 1 maj, 2016

https://tidningensyre.se/2016/nummer-53/korta-arbetstiden-radikalt/

Dalademokraten   Vi kan spara miljarder på psykisk hälsa

8 jul, 2015

https://www.svd.se/vi-ar-trotta-pa-talet-om-full-sysselsattning

5 jul, 2015

Svenska Dagbladet Ge lön till de som bor i glesbygden

27 jan, 2014

http://www.etc.se/debatt/arbetslinjen-ar-ett-hinder-verkligt-engagemang

Klipp från Sveriges Radio:

7 jul, 2015

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=109&artikel=6207595 

8 jul, 2015

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=93&artikel=6206614