Föredrag

Föredrag om klimat, delaktighet och demokrati: Hur klimatfrågan kan skapa nya vägar till delaktighet och social hållbarhet

Vad innebär det att vi skapar engagemang och driver folkrörelse kring klimatfrågan? Vad innebär klimatfrågan på ett existentiellt plan och hur ser vi på möjligheterna idag? Föreläsningen lyfter frågor om hur en klimatomställning kan stärka det demokratiska engagemanget och hur en klimatomställning blir ett centralt verktyg för social hållbarhet. Efter inledande föredrag är ambitionen att ett samtal kring frågorna ska ta plats med publiken.

Samtalet kan med fördel integreras i svenska, religion och samhällskunskapsundervisning. Det är möjligt att begära att innehållet riktas särskilt mot något av ämnena: konsumtionpsykisk ohälsa eller idéhistoriska perspektiv.

Vad: Hur klimatfrågan kan skapa nya vägar till delaktighet och social hållbarhet
Längd: 40 minuter samt upp till valfri 40 minuters diskussion.
Med: David Lindh
Kostnad: Diskuteras utifrån ekonomiska förutsättningar.

Några teman från mina föredrag:

  • Klimatfrågan – möjligheter till en förändrad syn på individen
  • Det moderna samhällets problem med  psykisk ohälsa,  höga sjukskrivningstal
  • 2020-talet, individen, staten och klimatet

Några reaktioner på mina tidigare föreläsningar:

“-Bra nivå och ett rasande högt tempo, bra hjärngympa.” Magnus Göransson, administratör.

“-Det var ett jävligt inspirerande föredrag.” Daniel Dömstedt, lärare

“-Det var en mycket intressant föreläsning”. Emile Wingren, undersköterska

Klipp från föreläsning: