Den psykologiska dimensionen av klimatfrågan

Jag har under mitt liv som jag återkommer till senare, haft flera skäl till att på djupet förstå och skaffa mig en bild av hur psyket fungerar på oss människor. Detta kommer jag att återkomma till längre fram men att försöka bilda en uppfattning om oss gör jag mestadels genom att betrakta mig själv och var mitt tänkande leder mig.  Särskilt idag finns flera viktiga anledningar till att stanna upp och reflektera. Denna bok utgör ett exempel på det. Skälet till att jag skriver och att du som läsare tar del av mina tankar i denna går inte att snabbt förklara i någon mening. Längre fram  kommer förståelsen till det jag skriver förhoppningsvis klarna där du kommer begripa en större helhet i vad jag vill förklara med denna text.

Min nyfikenhet har lett mig in på en rad intressanta fält där jag hoppas att du som läsare kommer följa med mig på en vandring tillsammans där vi utforskar viktiga delar av livet och avgörande händelser som på ett litet eller stort sätt kanske kommer kunna spela en viktig roll längre fram. Låt oss inleda en vandring och ett samtal där du och jag gemensamt träder in i tankar och förståelse för livet våra relationer, arbete och mening. Vi lever i en spännande tid med stora utmaningar i samhället, av ekonomisk och socialt slag. Klimathotet är ett av de hot som visar sig för mänskligheten och som nu alltmer diskuteras i det offentliga samtalet glädjande nog. Under en låg tid hördes inget besked från politikerna i denna fråga. Att fråga diskuteras och finns på agendan idag är mycket glädjande och något vi i Sverige faktisk kan vara riktigt stolta över. Jag kommer i denna bok redogöra för de viktigaste förändringar ett samhälle kan nå genom då vi anpassar oss till mot en omställning och jag kommer använda mig av filosofiska och psykologiska redskap för att ni ska kunna ta till er frågor mot en fond som sträcker sig lite längre och kommer vara lite bredare än i det kortare formatet som idag når oss digitalt.

Målet kommer att vara att skapa en bild av det samhälle vi befinner oss i, hur vi hamnat här. Skapa en bild av anledningarna till svårigheterna i vårt samhälle idag och de lösningar som jag tror behöver diskuteras alltmer. En av de saker jag vill diskutera är hur vi i vår tid ser på framtiden. Men för att skapa oss en bild av hur vi ser på framtiden behöver vi gå tillbaka i tiden och skapa en bild av händelser, personer och idéer som fick inflytande och hur dess inflytande sedan nått oss och hur vi uppfattar den värld vi lever och verkar i. Överhuvudtaget lever vi idag i en mycket intressant brytningstid som jag ser det , där gamla invanda förställningar om hur livet ska vara och vad livet innefattar omdefinieras där jag är söker på att vi inom några år kommer att se förändringar av betydande karaktär när man tittar tillbaka på den tid som vi nu lever i.