Om tankegods

Foto: Magnus Göransson

Tankegods driver opinion inom klimat och social hållbarhet genom föreläsningar, bloggtexter och debattartiklar.

Tankegods arbetar sedan 2013 med opinion och samhällsfrågor. Plattformen verkat främst med att arrangera seminarier kring samhällsfrågor ofta i samverkan med civilsektorn. Initiativet till plattformen togs efter att David blev klar med kandidatexamen i medie- och kommunikationsvetenskap 2013.

Föreläsningarna syftar till att lyfta etiska och filosofiska perspektiv kring moderna samhällsfrågor som till exempel klimatomställning. Hur kan etiska och filosofiska frågeställningar kring klimatfrågor verka för en ny syn på individen med chanser att nå demokratisk utveckling och samhällsengagemang genom vägar till social hållbarhet.

Vilka ämnen talar jag om:

Främst ämnen med koppling till klimat och social hållbarhet. Vad innebär det med en klimatomställning på det personliga planet såväl som på en samhällelig nivå med tyngdpunkten på historiska, etiska och filosofiska perspektiv.

Tillsammans med publiken vill Tankegods föreläsningar väcka frågor kring rättvisa, förnuft, jämlikhet i koppling till klimatfrågan samt undersöka drivkrafter bakom beteenden som konsumtion och livsstil. Samhällsfrågor kring samverkan exemplifieras och kopplas samman med ämnet . Hur kan vi förändra synen på oss själva, demokrati, bildning och samtalet.

Hur skulle jag beskriva mig själv som föreläsare:

Nyfiken på publiken, ställer gärna frågor ut mot publiken för att bjuda in dem till samtal. Humoristisk, med viss sarkasm, vill levandegöra frågeställningar från mitt eget liv.

Känna, uppleva, förstå efter

Skaffa insikt om meningsfulla sammanhang för samverkan, den starka mening som finns med miljö- och klimatfrågor trots bristande politiskt ledarskap. Uppleva framtidstro, hopp för samhället och tro på sin egen betydelse bortom psykisk ohälsa.

Vilken typ av målgrupp jag möter ofta eller önskar föreläsa för

Yrkesarbetande inom stat, kommun och landsting. Gymnasieungdomar, seniorer och verksamma inom civilsektorn.

Kontakt:

Mail: david@tankegods.se

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *