Om tankegods

Tankegods driver opinion för ökad social hållbarhet genom föreläsningar, bloggtexter och debattartiklar.

Med inspirerande och tankeväckande föreläsningar är Tankegods ambition att skapa nya perspektiv i den offentliga debatten och med ett både kritiskt och konstruktivt synsätt väcka dialog inom området för strategiska framtidsfrågor. Föreläsningarna ska lyfta fram perspektiv om vilka förutsättningar dagens kommuner och offentliga organisationer har idag? Hur kan man genom ett grundläggande sociologiskt perspektiv och med nya strategiska tankesätt stärka sin roll och anta framtidens utmaningar?

Min fil. kand. i medie- kommunikationsvetenskap har gett mig förståelse för frågor kring intern och extern kommunikation i organisationer, där påverkan, opinion, samhälle och demokrati studerades. Sociologi har varit ett viktigt sidoämne i min examen men även fördjupning i vetenskapsteori, filosofi och idé och lärdomshistoria. Dessa ämnen tillsammans med mitt personliga engagemang har bidragit till ett djupt och mångsidigt samhällsperspektiv.

liten_MG_4055.jpg

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *