Author Archives: David Lindh

Webinarieserie : Klimatomställningen och samhällethttps://www.facebook.com/events/162722908724797
Tankegods arrangerar fyra stycken webinarium under fyra kvällar i rad där det övergripande ämnet är Klimatomställningen och samhället. Varje event fokuserar på ett specifikt tema och samtalsgästerna är verksamma inom civil sektor eller experter inom temaområdena. Det blir stor spännvidd mellan olika teman men kopplingen till den övergripande frågan om klimatomställning och samhälle är centralt. När du anmält dig skickats en länk till Teams ut dagen innan eventet äger rum. Evenemangen sker i samarbete med ABF. Länk till formulär nedan. Efter anmälan skickas länk Teams ut dagen innan. Mer info kommer längre fram.

Digital studiecirkel: Arbete & basinkomst startar i oktober

AiF meddelar att den digitala studiecirkeln Arbete & basinkomst blir av och kör igång med sju st träffar under hösten med start den 13 oktober. Välkomna med anmälan! Det finns några platser kvar följ bara länken nedan så hittar du var du anmäler dig.

Genom artiklar, filmat material, podd-avsnitt och samtal vill vi med denna studiecirkel verka för en djupare förståelse för begreppet ”arbete” och idén om basinkomst. Syftet är att undersöka begreppen filosofiskt mer än att bli övertygad om en given ståndpunkt.

I första delen av denna studiecirkel skärskådar vi begreppet ”arbete”och vad det innebär att ”arbeta” och sätta detta i relation till lönearbete. I andra delen tar vi tag i vad som menas med basinkomst och argument för som mot ett sådant system. Hur arbete, lönearbete och basinkomst förhåller sig till varandra, såväl fördelar som nackdelar.

Läs mer om studiecirkeln och gör din anmälan här:
https://www.abf.se/arrangemang/skane-lan/malmo/samhalle-politik-fackligt/digital-studiecirkel-om-arbete-och-basinkomst/

Att förstå samhällsengagemang blir avgörande efter coronakrisen- ny föredragsserie

Efter en välbehövlig vistelse i fjällen, i närheten av Borgafjäll där jag genom fjällvandringar, kontemplation, fiske och allehanda nyttigt kroppsarbete med röjsågar, motorsågar och dylikt fått lång tid att på en djupare nivå fundera kring de samhällsutmaningarna som vi berörs av idag. Att vistas i miljöer nära fjällen och utan vare sig el, indraget vatten och utedass har givit mig precis den inspiration jag behöver för att kunna sätta ihop ett alldeles nytt upplägg till workshop och föreläsning. Min material kommer bli användbart för flera organisationer.

Den omvandling samhället samhället tar efter coronakrisen kommer vara mer än någonsin vara beroende av varje individs engagemang, och delaktighet till att driva samhället i en positiv riktning där bristerna under krisen kan användas till att bygga upp samhället mot bärkraft där civilsamhället, offentliga organisationer och näringslivet spela viktiga roller för att driva utvecklingen framåt i miljö- och klimatfrågorna.

Med anledning av det speciella läget som råder kommer tankegods under den kommande tiden fortsätta rikta sig med föreläsningar till olika samhällsaktörer som skolor, näringsliv och offentliga organisationer för att förmedla ett tankesätt och verktyg för att kunna strategiskt jobba med frågor efter corona-krisen. Men till skillnad från tidigare kommer jag även att jobba med ett digitalt material som kommer bli tillgängligt för de som är intresserade av dessa frågor. Givetvis kommer jag som vanligt att genomföra föreläsningar på plats, med hänsyn till hur det aktuella läget ligger gällande vidtagna åtgärder mot viruset.

AiF gör digital studiecirkel om arbete & basinkomst. Bildning och samtal blir en viktig byggsten i samhället efter Coronakrisen

Foto: Lili Johansson

Anställningslösa i förening är en nationell förening med säte i Malmö. I föreningens intresse och stadgar ligger att diskutera begreppet arbete. Under våren kommer AiF driva en digital studiecirkel som behandlar ämnena arbete och basinkomst. Går du på a-kassa, sjukersättning eller försörjningsstöd kommer dina erfarenheter och intresse av att bilda dig och andra i detta ämne komma till användning i studiecirkeln som fokuserar på breda frågor kring arbete och basinkomst. Här nedan hittar du en länk till eventet på Fb där det står hur du ska anmäla dig till studiecirkeln.

https://www.facebook.com/events/245847253417278/

En paus från lönearbetet, färre möten med vänner och bekanta och ett något begränsat liv i kontakt med omgivningen. Det är några av de situationer som framträtt för människor under våren 2020. Samtidigt så finns det många grupper i Sverige vars vardag präglas av detta liv dagligen utan att någon kris någonsin funnits där. Jag pratar om arbetslösa, sjukskrivna och andra liknande grupper individer. För en del av dessa människor kommer de förhållningsätt som viruset för med sig att självstigmat som finns kopplat till en ensamvarande livsvärld tonar ned sig. Kraven på vad livet ska innehålla och materiell utveckling avstannar under denna tid, vilket gör att vi alla befinner oss lite mer på samma våglängd. Både vår yttre levnadsmiljö och i vår inre djupare förnimmelse kan tycka denna paus är mycket behövlig, i vissa fall helt nödvändig för att bygga sig hel som person.

Krisen har kostat i död och lidande, det ska inte förminskas på nåt sätt. Men pågående Corona-kris har också att det är möjligt att slå ner på takten i ekonomin utan att samhället går under. Det kostar förfärligt mycket pengar. Men följdfrågan – ska det inte kosta något ifall vi minskar på konsumtion av prylar och resor och börjar bygga upp ett samhälle som verkar tillsammans med miljön och klimatet och inte ser dessa som endast nödåtgärder. En sak som blivit tydlig; de för samhället nödvändiga jobben inom sjukvården framträtt kristallklart samtidigt som flygbolag behöver stödpaket. Att ställa om samhället på bred front kommer innebära att vi måste göra avkall på vissa bekvämligheter, men kanske folkbildning får ett uppsving gentemot konsumtion i dessa tider?

Människors hälsa, och särskilt mentala hälsa behöver stå i fokus när vi bygger upp samhället efter Corona-krisen. Att känna trygghet med ekonomi, tillförsikt till vår samhällsmodell kommer vara av stor vikt i detta skede. Att regeringen därför förändrar regler för a-kassan är välkommet. Med sin knappa ekonomi tillhör arbetslösa och sjukskrivna den gruppen människor som allra främst bidrar med gott exempel på hur vi ska leva hållbart ekonomiskt. Det är ofta inte ett val som är valt medvetet men det hindrar inte faktum att miljöpåverkan från denna denna grupp är mindre än medelsvensson med säkerhet.

Att må bra mentalt är kanske den viktigaste insats vi själva och samhället kan göra som investering i framtiden. Med vad handlar det då om för prioriteringar? Ett första steg skulle kunna vara att minska mängden lönearbete. Visst går det att leva ett gott liv fast inkomsten är lägre. Du har kanske tid att ta en cykeltur, läsa en bok eller gå en studiecirkel tillsammans med andra. Se dig omkring i naturen, lär dig plocka ätliga växter och baka bröd istället för att låta kraven på att gå in i ekorrhjulet bli förhärskande.

Om hälsan kommer först behöver vi ta hand om oss själva. Ingen kommer tacka dig eller ge dig en medalj den dagen utmattningssymtomen kommer och du går in i väggen. Nu är det dags att vi lägger om idén om karriär och framgång åt sidan och att det är endast genom vårt lönearbete vi bidrar till samhället. Vår bildning och vår förmåga att lära oss nya saker kommer vara av yttersta betydelse i denna omställning.

I återuppbyggnaden efter krisen kommer finnas flera skäl till att tänka optimistiskt. Människor med alla slags erfarenheter kommer behövas, högst sannolikt kommer detta också innebära en förändrad syn i vad som menas med att göra rätt för sig i samhället. Menar vi allvar med en klimatomställning kommer det innebära att vi måste ompröva vår syn på hur vi gör rätt för oss i samhället. Klimatfrågan ställer för första gången vår livsstil i spegelbild, hur ska vi konsumera rätt? Vad är välfärd? Jag hoppas att efter denna kris kommer fler individer upptäcka att de har en viktig funktion att fylla. Samverkan med andra människor på lokal och global nivå kommer inte per definition innebära ett lönearbete. Men DIN kunskap, erfarenhet, engagemang och nyfikenhet kommer att behövas i detta samhällsbygge, alldeles oavsett om du idag känner av ensamhet, lider av psykisk ohälsa eller är deprimerad. Befinner du dig idag bland dem som vill samverka för en omställning av samhället är du inte ensam!

Vilka är de verkliga frågor kring förhandlingarna i klimatmötet i Madrid som inte ställs?

Några perspektiv som ofta glöms bort när det gäller rapporter kring klimatutsläpp, nödvändiga minskningar av klimatutsläpp och senast på klimattoppmötet i Madrid gör gällande att människor ser och upplever klimatfrågan styrd av decimaler och siffror som ska uppnås. För min del tror jag inte klimatfrågan handlar om en ren teknikalitet, dvs om utsläppen minskar si eller så mycket så hindrar vi klimatförändringar att uppstå. Allt pekar idag på att det nödvändiga inte görs för att nå de utsläppsminskningar som är nödvändiga.

Filosofen Zugmunt Bauman säger i korthet att framtidens utmaningar handlar att vi ” antingen fattar varandras händer eller störtar ned i avgrunden”. Ur ett symboliskt perspektiv tycker jag att detta är mycket träffande. Det uttrycker såväl vad det hela handlar om. USA har lämnat Parisavtalet och sedan strandar förhandlingarna när stora utsläppsländer som Kina inte vill göra vad som krävs osv.

Som jag ser det måste det rent instrumentella i frågan att nå utsläppsminskningar stå åt sidan lite. Diskussionen behöver en filosofisk och etisk samsyn istället. Vad klimatmötet i Madrid visar är att det samtal som borde äga rum inte äger rum – anledningen till detta uppstår då länderna inte befinner sig på samma plan och spelar. Vid förhandlingsbordet är det nödvändigt att parterna talar samma språk och kan förhålla sig till regler och en förståelse kring spelet som är någorlunda liknande.

De misslyckade klimattoppmötena gör det tydligt att vi behöver åstadkomma ett globalt fungerande samarbete i första hand. Vi behöver alltså till att börja med förstå hur bristerna i varför länderna inte kan förhandla med varandra uppstår och börja i den änden. Även på ett lokalt plan finns samma problem. När jag för en tid sedan skrev om Bilfri innerstad i Malmö, visade det sig att nyfikenhet och intresse faktiskt (!) finns i frågan från flera partier i kommunfullmäktige. Det som saknas för beslut i frågan är en bred politisk uppgörelse över blockgränserna. Det är alltså samtalet det hänger på, hur vi förhåller oss till varandra och ifall vi har förmåga att ta in motpartens perspektiv och förstå att åstadkomma en lösning trots olikheter i frågans ingång.

Hittar vi inte metoder för samarbete på lokal såväl som på global nivå kommer inga klimatförhandlingar framöver vara framgångsrika. Så vi behöver börja i samtalet mellan varandra. Och djupare sett, hur vi du att dina relationer, ditt liv och symboliskt mellan nationerna globalt ska se ut i en framtid som är drabbad av svåra klimatförändringar? Alltså vad är det dessa klimatförändringar vill tala om för oss på ett filosofiskt och andligt plan? Finns det intresse och styrka att våga ta i de frågor som klimatutmaningen ställer oss eller är det viktigaste att vi alltid får rätt?

Narcissism som mekanism för inneboende tomhet

Varför är denna inre tomhet så spridd idag, varför denna längtan efter det verkliga livet, det riktiga livet. När bara mitt riktiga liv börjar, då ja då kommer ni se hur jag kommer trivas och då kommer jag att ha vänner och jag kommer trivas! Visst händer det att vi kan styra våra liv och skapa och använda vår kreativitet och vårt engagemang. Men ska vi på riktigt skapa oss en uppfattning om vilka mekanismer som präglar den moderna människan och de villkor som den präglar den moderna människans liv så är det tveklöst så att människan idag lider av till stora dela utbredd narcissism. Detta skapar problem i livet många gånger att andra människor behöver lida, men framförallt är narcissismen som utvecklats i detta samhället ett uttryck för en utspridd inre tomhet.

När vår mening i våra liv krymper och när vår inre kapacitet inte kommer till användning, utvecklas mönster som leder oss rakt in mot en allt större narcissistiskt prägling. Vad vår önskan ofta innefattar är ett liv där vårt engagemang tas tillvara, känner oss accepterade. Varför detta tittande i mobiler och underhållning i en rad olika moderna digitala medier. Min förklaring ligger i att om vi känner att ingen annan bryr sig regerar vi likadant, vilket var signalen som vi möttes av. Om ingen annan bryr sig då anpassar jag mig efter det och bryr mig inte heller. Om jag möter flera personer som mest verkar upptagna med sig själv, ja då gör jag det också.

Vad narcissisten gör är att förtränga känslan av ensamhet till att skapa en överdriven centrering kring sig själva och livsprojektet som det innebär att vara ett jag. Här kommer du och jag in i bilden. Varför då? Jo vi, både du och jag har båda denna diagnos och om du inte förstått det bör vi genast ta itu med det.

Detta görs även som ett sätt att bli accepterad men flera gånger beror styrningen mot mer narcissism från början om att vi inte bryr oss om att vi präglas av det intryck vi skaffar oss. Ofta går vi omkring i en mening av att vi är solitära men nej, det är vi inte. Vi är mestadels flockdjur, och det innefattar att väl fungerande sociala relationer och absolut viktiga för oss. Utan en känsla av förståelse för att vi är drabbade av narcissism kan vi heller inte bli botade. Jag såväl som du som läser detta behöver på en djupare nivå förstå, detta genom att närma oss problemet kommer vi också kunna se lösningarna. Vi kommer då inte bara glädjas i varje stund och alltid ha det perfekta livet men vi kommer kunna aktivt hitta förslag på lösningar på vad som fattas egentligen och hur vi kan hantera detta. Större självcentrering kommer inte hjälpa oss i förståelsen över varför vi befinner oss där vi gör, en djupare mening kommer inte dyka upp bara för att vi i vår tid i grund och botten känner oss ensamma.

Flykt- och förträngningsmekanismer i vår tid

I vår föreställning kring hur vi uppfattar vårt liv och den verklighet som vi omges av idag finns som jag ser det viktiga punkter att redogöra för. Psykologiska verktyg för att förstå vad vi ställs inför dagligen i vardagslivet är nödvändig för att bilda en översyn på de slag som jag här vill göra. Genom ett betraktelsesätt genom historiska erfarenheter leder oss till en vidare förståelse skapas en helhet där vårt betraktelsesätt fördjupas och klarnar.

Det första jag vill inleda med är något som vi alla djupt inne anar och som på inget sätt är någonting nytt i debatten. Men likväl behövs det sägas och vi måste börja tänka mycket mer på detta om en utveckling mot ett spännande, demokratiskt samtal ska kunna ske. Någon som skrivit mycket i detta ämne är den amerikanske psykologen, författaren och filosofen Rollo May vilken på är min personliga favorit i diskussionen  i detta ämne.

Vi som lever i väst och är medelinkomsttagare använder materiell konsumtion i stor utsträckning som psykologerna skulle betrakta som en flyktmekanism eller till förträngning. Går vi omkring i ett mer eller mindre välbärgat kvarter finns alltid en bil eller två, hus och stor tomt. Alla kläder vi köper som sällan används och den maten som kastas i butikerna är tecken på att det samhälle som vi gemensamt byggt upp successivt har urholkats på tron på ett större gemensamt värde där saker och ting mer och mer saknar betydelse. I ett samhälle där saker och ting mer urvattnas och där meningen med våra handlingar förfaller vag eller otydligt hamnar konsumtion, den överdrivna materiella konsumtionen främst då vi skapar oss en världsbild som dels ska passa oss själva och världen som vi omges av. Västvärlden har under flera år har detta problem, men då konsumtionen lett till högre ekonomisk tillväxt har sambanden mellan vår överdrivna konsumtion mestadels setts om något positivt, utan att på goda grunder diskuteras och undersökts vidare. Kläder, skor mat vatten och bostäder gör livet lättare för många människor i runt om i världen. Vad gör vi när vi har dessa materiella värden i vårt land, och kan leva ett så bra liv som många människor i den fattiga delen av världen bara kan drömma om.

Jo, vi använder detta försprång till att fortsätta konsumera. Kök, bilar, båtar utlandsresor. Varför? Som jag ser det finns det en brist i ett samhälle vars gemensamma värden har urholkats och religionen roll mest har betydelse. Vår överkonsumtion är ett tecken på att vi egentligen vill fly bort från något? Kanske vårt samhälle eller från oss själva. Under en tid fungerar detta ganska skapligt. Det vi köper ger oss en tillfällig tillfredsställelse av vårt begär. Sedan då? Ja överkonsumtionen fungerar sällan bra för att skapa djupare medvetenhet i livet eller att lära oss förstå mer om oss själva vilket kan vara några av de punkter vi oftare vill undvika. Varför renoverar vi ett kök för flera hundra tusen för att sedan jobba övertid så pass mycket att vi sedan köper hem färdigmat?

Vårt materiella välstånd har lett oss till en återvändsgränd. Livet får inte en djupare mening. Våra sociala relationer ökar inte i kvalitet när hela tiden ska köpa nya saker och ge efter för varje litet begär vi får. Det är väldigt lätt att utifrån göra denna analys och sedan konstatera detta faktum men att förstå de verkliga anledningarna till vår konsumtion måste vi gå ytterligare lite längre i vår psykologiska analys.

Den psykologiska dimensionen av klimatfrågan

Jag har under mitt liv som jag återkommer till senare, haft flera skäl till att på djupet förstå och skaffa mig en bild av hur psyket fungerar på oss människor. Detta kommer jag att återkomma till längre fram men att försöka bilda en uppfattning om oss gör jag mestadels genom att betrakta mig själv och var mitt tänkande leder mig.  Särskilt idag finns flera viktiga anledningar till att stanna upp och reflektera. Denna bok utgör ett exempel på det. Skälet till att jag skriver och att du som läsare tar del av mina tankar i denna går inte att snabbt förklara i någon mening. Längre fram  kommer förståelsen till det jag skriver förhoppningsvis klarna där du kommer begripa en större helhet i vad jag vill förklara med denna text.

Min nyfikenhet har lett mig in på en rad intressanta fält där jag hoppas att du som läsare kommer följa med mig på en vandring tillsammans där vi utforskar viktiga delar av livet och avgörande händelser som på ett litet eller stort sätt kanske kommer kunna spela en viktig roll längre fram. Låt oss inleda en vandring och ett samtal där du och jag gemensamt träder in i tankar och förståelse för livet våra relationer, arbete och mening. Vi lever i en spännande tid med stora utmaningar i samhället, av ekonomisk och socialt slag. Klimathotet är ett av de hot som visar sig för mänskligheten och som nu alltmer diskuteras i det offentliga samtalet glädjande nog. Under en låg tid hördes inget besked från politikerna i denna fråga. Att fråga diskuteras och finns på agendan idag är mycket glädjande och något vi i Sverige faktisk kan vara riktigt stolta över. Jag kommer i denna bok redogöra för de viktigaste förändringar ett samhälle kan nå genom då vi anpassar oss till mot en omställning och jag kommer använda mig av filosofiska och psykologiska redskap för att ni ska kunna ta till er frågor mot en fond som sträcker sig lite längre och kommer vara lite bredare än i det kortare formatet som idag når oss digitalt.

Målet kommer att vara att skapa en bild av det samhälle vi befinner oss i, hur vi hamnat här. Skapa en bild av anledningarna till svårigheterna i vårt samhälle idag och de lösningar som jag tror behöver diskuteras alltmer. En av de saker jag vill diskutera är hur vi i vår tid ser på framtiden. Men för att skapa oss en bild av hur vi ser på framtiden behöver vi gå tillbaka i tiden och skapa en bild av händelser, personer och idéer som fick inflytande och hur dess inflytande sedan nått oss och hur vi uppfattar den värld vi lever och verkar i. Överhuvudtaget lever vi idag i en mycket intressant brytningstid som jag ser det , där gamla invanda förställningar om hur livet ska vara och vad livet innefattar omdefinieras där jag är söker på att vi inom några år kommer att se förändringar av betydande karaktär när man tittar tillbaka på den tid som vi nu lever i.

Continue reading

Ernst Wigforss, intelligentsian inom arbetarrörelsen

Ur ett jämlikhetsperspektiv och demokratiskt perspektiv är den viktigaste uppgiften just nu att få ordning på den svenska skolan. En annan viktig fråga blir att i försöka utjämna inkomstskillnader i landet och samtidigt se till att arbetslösa och sjukskrivna inte fastnar i system där det grundläggande människovärdet blir urholkat.

När arbetarrörelsen var yngre i mitten på 1900-talet vågade politiker tro på reformer nya som tryggade individerna och samtidigt gav dem frihet. Man hade en vilja för hur man ville att samhället skulle se ut. Den debatten saknas helt idag. Socialdemokratin hade med tänkare som Ernst Wigforss en frihetlig syn på individen och på vad människans uppgift i samhället skulle vara. På senare tid har denne Wigforss blivit uppmärksammad av basinkomströrelsen i Sverige med sina ord

“Om målet med samhällsutvecklingen skulle vara att vi alla skulle arbeta maximalt vore vi sinnessjuka. Målet är att frigöra människan till att skapa maximalt. Dansa. Måla. Sjunga. Ja, vad ni vill. Frihet.”

Man tror knappt det är sant! Är dessa ord från en Socialdemokrat? Wigforss tillhörde den del av socialdemokratin som utveckade det idépolitiska arbetet och stod på sig i frågor om individens frihet. På den tiden fanns en tydlig intelligensia knyten till rörelsen som idag inte finns och bristerna syns i dagens syn på tillväxt och den förhärskande arbetslinjen.

Vi lever i ett samhälle som dramatiskt förändrats sedan 1950-talet. Då anställningstillfällen minskar, minskar också statens skatteintäkter. Lösningen finns i att effektivisera systemen, men hur ska det gå till? Jag tror att en del av lösningen skulle kunna vara att införa så kallad negativ inkomstskatt. Det skulle minska byråkratin och statens negativa förmyndarställning gentemot individen. Reformen kan ses som väldigt liberal och samtidigt socialistisk.

Arbetsbördan som dagens tjänstemän inom Arbetsförmedlingen och socialförvaltning nu upplever, vilket säkerligen saknar motstycke, skulle minska och dessa tjänstemän skulle istället kunna inrikta sig på de arbetsuppgifter som de faktiskt ska göra. Framförallt skulle individer som går arbetslösa nu på grund av att det inte finns arbeten skulle känna sig fria och deras människovärde skulle återupprättas. Systemet skulle få människor att tro på samhället istället för att känna misstro till samhället och de styrande politikerna.

Det finns en anledning till att antalet arbetstillfällen minskar och att visstidsanställningar och timanställningar ökar i samhället. Och det är att det helt enkelt inte behövs fler arbeten till att producera de varor och de tjänster som samhället behöver idag. Denna utveckling har vi bara sett början på hittills och den kommer att fortsätta drastiskt under de kommande åren. De tekniska framstegen har möjliggjort detta som i stor utsträckning gjort samhället till ett bättre samhälle. Baksidan av detta är att människor inte längre kan garanteras trygga anställningar. Detta för med sig flera problem, framförallt skapar osäkerheten inför framtiden ängsliga individer som inte kan eller vågar göra det som intresserar dem, det kan vara att vidareutbilda sig eller skaffa familj eller att starta ett eget företag exempelvis.

I Sverige har vi ett så välfungerande system för preliminärskatt att ett system med negativ inkomstskatt skulle vara särskilt fördelaktig här. Ett försök borde göras i ett avgränsat område för att se effekten av det. Företrädesvis glesbygden i Lappland som under flera decennier utnyttjat stora naturresurser som malm, skogar och vattenkraft utan att de bosatta i dessa områden någonsin sett att de fått tillbaka något från staten. Det enda utvecklingen som skett där är att människor lämnar orten och söker sig till storstäderna. Reformen skulle om den infördes nationellt ändå inte vara kostsam.

I tidningen ETC kunde man i decembernumret för ett år sedan  ta del av en uträkning om hur mycket en sådan reform skulle kosta och summan var där 140 miljarder, vilket visserligen är mycket pengar men väldigt lite pengar ändå med tanke på den positiva förändring i människors fysiska och psykiska hälsa som skulle kunna komma ske.

Vårt ekonomiska tänkande får oss att stanna i utvecklingen

Sigmund Freud jämförde gärna den vuxnes besatthet av ekonomi och pengar som en analfixering som individen hemfaller till. Detta kan vi nu skönja på allmän nivå inom den offentliga sektorn. Uppföljning, utvärderingar och effektiviseringsåtgärder är sätt som man idag driver en organisation på idag. Samhället får individer att fastna i den anala fasen.

Konsekvenserna av detta tänkande låter inte vänta på sig. Trötthet, sjukskrivning ovilja att utföra arbete och apati inför andra människor kan vara saker som dyker upp titt som tätt. Ofta presenteras det i samband med en ny rapport eller utvärdering som gjorts. I DN:s ledare 14/4 ställer man frågan vilket arbete som verkligen ska utföras. Mitt svar på detta blir kort och entydigt: De arbete individerna på frivillig basis vill utföra. Visserligen behöver samhället en stark offentlig sektor som garanterar arbete och trygghet. Men arbetstiden behöver förkortas ordentligt samt att det behöver ges fler semesterdagar. Detta skulle resultera i fler som vill  bidra till samhället och fler engagerade och drivna individer. Arbetslinjen som är beskriven idag medger att samma villkor som nu gäller ska garantera större sysselsättning. Sysselsättning med vadå frågar jag mig? Fler människor som ska utvärdera sitt eget arbete eller vad?

Under de senaste åren har arbeten effektiviseras och förenklats mycket tack vare ny teknik. Men ska vi ta nästa steg i utvecklingen mot ett modernt och hållbart samhälle måste vi fundera på om en garanterad inkomst eller negativ inkomstskatt skulle kunna införas. Kostnaden kommer inte bli så stor som många oroar sig för att den kan vara. Istället borde vi fundera på vilka de positiva vinsterna skulle vara om nuvarande system förenklades. Fler jobb skulle kanske försvinna, men samtidigt skulle nya jobb skapas. Priset vi skulle få betala är med förändrad konsumtion, och det är just som västvärldens samhällen skulle behöva göra. Mer fritid! bättre välfärd och mer engagerande individer.

Dessvärre ser dagens politiker endast ekonomiskt tillväxt som motorn i samhället. Det skulle vara bättre om man fokuserade på social tillväxt eller tillväxt av kunskap och visdom.