AiF gör digital studiecirkel om arbete & basinkomst. Bildning och samtal blir en viktig byggsten i samhället efter Coronakrisen

Foto: Lili Johansson

Anställningslösa i förening är en nationell förening med säte i Malmö. I föreningens intresse och stadgar ligger att diskutera begreppet arbete. Under våren kommer AiF driva en digital studiecirkel som behandlar ämnena arbete och basinkomst. Går du på a-kassa, sjukersättning eller försörjningsstöd kommer dina erfarenheter och intresse av att bilda dig och andra i detta ämne komma till användning i studiecirkeln som fokuserar på breda frågor kring arbete och basinkomst. Här nedan hittar du en länk till eventet på Fb där det står hur du ska anmäla dig till studiecirkeln.

https://www.facebook.com/events/245847253417278/

En paus från lönearbetet, färre möten med vänner och bekanta och ett något begränsat liv i kontakt med omgivningen. Det är några av de situationer som framträtt för människor under våren 2020. Samtidigt så finns det många grupper i Sverige vars vardag präglas av detta liv dagligen utan att någon kris någonsin funnits där. Jag pratar om arbetslösa, sjukskrivna och andra liknande grupper individer. För en del av dessa människor kommer de förhållningsätt som viruset för med sig att självstigmat som finns kopplat till en ensamvarande livsvärld tonar ned sig. Kraven på vad livet ska innehålla och materiell utveckling avstannar under denna tid, vilket gör att vi alla befinner oss lite mer på samma våglängd. Både vår yttre levnadsmiljö och i vår inre djupare förnimmelse kan tycka denna paus är mycket behövlig, i vissa fall helt nödvändig för att bygga sig hel som person.

Krisen har kostat i död och lidande, det ska inte förminskas på nåt sätt. Men pågående Corona-kris har också att det är möjligt att slå ner på takten i ekonomin utan att samhället går under. Det kostar förfärligt mycket pengar. Men följdfrågan – ska det inte kosta något ifall vi minskar på konsumtion av prylar och resor och börjar bygga upp ett samhälle som verkar tillsammans med miljön och klimatet och inte ser dessa som endast nödåtgärder. En sak som blivit tydlig; de för samhället nödvändiga jobben inom sjukvården framträtt kristallklart samtidigt som flygbolag behöver stödpaket. Att ställa om samhället på bred front kommer innebära att vi måste göra avkall på vissa bekvämligheter, men kanske folkbildning får ett uppsving gentemot konsumtion i dessa tider?

Människors hälsa, och särskilt mentala hälsa behöver stå i fokus när vi bygger upp samhället efter Corona-krisen. Att känna trygghet med ekonomi, tillförsikt till vår samhällsmodell kommer vara av stor vikt i detta skede. Att regeringen därför förändrar regler för a-kassan är välkommet. Med sin knappa ekonomi tillhör arbetslösa och sjukskrivna den gruppen människor som allra främst bidrar med gott exempel på hur vi ska leva hållbart ekonomiskt. Det är ofta inte ett val som är valt medvetet men det hindrar inte faktum att miljöpåverkan från denna denna grupp är mindre än medelsvensson med säkerhet.

Att må bra mentalt är kanske den viktigaste insats vi själva och samhället kan göra som investering i framtiden. Med vad handlar det då om för prioriteringar? Ett första steg skulle kunna vara att minska mängden lönearbete. Visst går det att leva ett gott liv fast inkomsten är lägre. Du har kanske tid att ta en cykeltur, läsa en bok eller gå en studiecirkel tillsammans med andra. Se dig omkring i naturen, lär dig plocka ätliga växter och baka bröd istället för att låta kraven på att gå in i ekorrhjulet bli förhärskande.

Om hälsan kommer först behöver vi ta hand om oss själva. Ingen kommer tacka dig eller ge dig en medalj den dagen utmattningssymtomen kommer och du går in i väggen. Nu är det dags att vi lägger om idén om karriär och framgång åt sidan och att det är endast genom vårt lönearbete vi bidrar till samhället. Vår bildning och vår förmåga att lära oss nya saker kommer vara av yttersta betydelse i denna omställning.

I återuppbyggnaden efter krisen kommer finnas flera skäl till att tänka optimistiskt. Människor med alla slags erfarenheter kommer behövas, högst sannolikt kommer detta också innebära en förändrad syn i vad som menas med att göra rätt för sig i samhället. Menar vi allvar med en klimatomställning kommer det innebära att vi måste ompröva vår syn på hur vi gör rätt för oss i samhället. Klimatfrågan ställer för första gången vår livsstil i spegelbild, hur ska vi konsumera rätt? Vad är välfärd? Jag hoppas att efter denna kris kommer fler individer upptäcka att de har en viktig funktion att fylla. Samverkan med andra människor på lokal och global nivå kommer inte per definition innebära ett lönearbete. Men DIN kunskap, erfarenhet, engagemang och nyfikenhet kommer att behövas i detta samhällsbygge, alldeles oavsett om du idag känner av ensamhet, lider av psykisk ohälsa eller är deprimerad. Befinner du dig idag bland dem som vill samverka för en omställning av samhället är du inte ensam!