Monthly Archives: October 2020

Digital studiecirkel: Arbete & basinkomst startar i oktober

AiF meddelar att den digitala studiecirkeln Arbete & basinkomst blir av och kör igång med sju st träffar under hösten med start den 13 oktober. Välkomna med anmälan! Det finns några platser kvar följ bara länken nedan så hittar du var du anmäler dig.

Genom artiklar, filmat material, podd-avsnitt och samtal vill vi med denna studiecirkel verka för en djupare förståelse för begreppet ”arbete” och idén om basinkomst. Syftet är att undersöka begreppen filosofiskt mer än att bli övertygad om en given ståndpunkt.

I första delen av denna studiecirkel skärskådar vi begreppet ”arbete”och vad det innebär att ”arbeta” och sätta detta i relation till lönearbete. I andra delen tar vi tag i vad som menas med basinkomst och argument för som mot ett sådant system. Hur arbete, lönearbete och basinkomst förhåller sig till varandra, såväl fördelar som nackdelar.

Läs mer om studiecirkeln och gör din anmälan här:
https://www.abf.se/arrangemang/skane-lan/malmo/samhalle-politik-fackligt/digital-studiecirkel-om-arbete-och-basinkomst/