Monthly Archives: July 2019

Narcissism som mekanism för inneboende tomhet

Varför är denna inre tomhet så spridd idag, varför denna längtan efter det verkliga livet, det riktiga livet. När bara mitt riktiga liv börjar, då ja då kommer ni se hur jag kommer trivas och då kommer jag att ha vänner och jag kommer trivas! Visst händer det att vi kan styra våra liv och skapa och använda vår kreativitet och vårt engagemang. Men ska vi på riktigt skapa oss en uppfattning om vilka mekanismer som präglar den moderna människan och de villkor som den präglar den moderna människans liv så är det tveklöst så att människan idag lider av till stora dela utbredd narcissism. Detta skapar problem i livet många gånger att andra människor behöver lida, men framförallt är narcissismen som utvecklats i detta samhället ett uttryck för en utspridd inre tomhet.

När vår mening i våra liv krymper och när vår inre kapacitet inte kommer till användning, utvecklas mönster som leder oss rakt in mot en allt större narcissistiskt prägling. Vad vår önskan ofta innefattar är ett liv där vårt engagemang tas tillvara, känner oss accepterade. Varför detta tittande i mobiler och underhållning i en rad olika moderna digitala medier. Min förklaring ligger i att om vi känner att ingen annan bryr sig regerar vi likadant, vilket var signalen som vi möttes av. Om ingen annan bryr sig då anpassar jag mig efter det och bryr mig inte heller. Om jag möter flera personer som mest verkar upptagna med sig själv, ja då gör jag det också.

Vad narcissisten gör är att förtränga känslan av ensamhet till att skapa en överdriven centrering kring sig själva och livsprojektet som det innebär att vara ett jag. Här kommer du och jag in i bilden. Varför då? Jo vi, både du och jag har båda denna diagnos och om du inte förstått det bör vi genast ta itu med det.

Detta görs även som ett sätt att bli accepterad men flera gånger beror styrningen mot mer narcissism från början om att vi inte bryr oss om att vi präglas av det intryck vi skaffar oss. Ofta går vi omkring i en mening av att vi är solitära men nej, det är vi inte. Vi är mestadels flockdjur, och det innefattar att väl fungerande sociala relationer och absolut viktiga för oss. Utan en känsla av förståelse för att vi är drabbade av narcissism kan vi heller inte bli botade. Jag såväl som du som läser detta behöver på en djupare nivå förstå, detta genom att närma oss problemet kommer vi också kunna se lösningarna. Vi kommer då inte bara glädjas i varje stund och alltid ha det perfekta livet men vi kommer kunna aktivt hitta förslag på lösningar på vad som fattas egentligen och hur vi kan hantera detta. Större självcentrering kommer inte hjälpa oss i förståelsen över varför vi befinner oss där vi gör, en djupare mening kommer inte dyka upp bara för att vi i vår tid i grund och botten känner oss ensamma.

Flykt- och förträngningsmekanismer i vår tid

I vår föreställning kring hur vi uppfattar vårt liv och den verklighet som vi omges av idag finns som jag ser det viktiga punkter att redogöra för. Psykologiska verktyg för att förstå vad vi ställs inför dagligen i vardagslivet är nödvändig för att bilda en översyn på de slag som jag här vill göra. Genom ett betraktelsesätt genom historiska erfarenheter leder oss till en vidare förståelse skapas en helhet där vårt betraktelsesätt fördjupas och klarnar.

Det första jag vill inleda med är något som vi alla djupt inne anar och som på inget sätt är någonting nytt i debatten. Men likväl behövs det sägas och vi måste börja tänka mycket mer på detta om en utveckling mot ett spännande, demokratiskt samtal ska kunna ske. Någon som skrivit mycket i detta ämne är den amerikanske psykologen, författaren och filosofen Rollo May vilken på är min personliga favorit i diskussionen  i detta ämne.

Vi som lever i väst och är medelinkomsttagare använder materiell konsumtion i stor utsträckning som psykologerna skulle betrakta som en flyktmekanism eller till förträngning. Går vi omkring i ett mer eller mindre välbärgat kvarter finns alltid en bil eller två, hus och stor tomt. Alla kläder vi köper som sällan används och den maten som kastas i butikerna är tecken på att det samhälle som vi gemensamt byggt upp successivt har urholkats på tron på ett större gemensamt värde där saker och ting mer och mer saknar betydelse. I ett samhälle där saker och ting mer urvattnas och där meningen med våra handlingar förfaller vag eller otydligt hamnar konsumtion, den överdrivna materiella konsumtionen främst då vi skapar oss en världsbild som dels ska passa oss själva och världen som vi omges av. Västvärlden har under flera år har detta problem, men då konsumtionen lett till högre ekonomisk tillväxt har sambanden mellan vår överdrivna konsumtion mestadels setts om något positivt, utan att på goda grunder diskuteras och undersökts vidare. Kläder, skor mat vatten och bostäder gör livet lättare för många människor i runt om i världen. Vad gör vi när vi har dessa materiella värden i vårt land, och kan leva ett så bra liv som många människor i den fattiga delen av världen bara kan drömma om.

Jo, vi använder detta försprång till att fortsätta konsumera. Kök, bilar, båtar utlandsresor. Varför? Som jag ser det finns det en brist i ett samhälle vars gemensamma värden har urholkats och religionen roll mest har betydelse. Vår överkonsumtion är ett tecken på att vi egentligen vill fly bort från något? Kanske vårt samhälle eller från oss själva. Under en tid fungerar detta ganska skapligt. Det vi köper ger oss en tillfällig tillfredsställelse av vårt begär. Sedan då? Ja överkonsumtionen fungerar sällan bra för att skapa djupare medvetenhet i livet eller att lära oss förstå mer om oss själva vilket kan vara några av de punkter vi oftare vill undvika. Varför renoverar vi ett kök för flera hundra tusen för att sedan jobba övertid så pass mycket att vi sedan köper hem färdigmat?

Vårt materiella välstånd har lett oss till en återvändsgränd. Livet får inte en djupare mening. Våra sociala relationer ökar inte i kvalitet när hela tiden ska köpa nya saker och ge efter för varje litet begär vi får. Det är väldigt lätt att utifrån göra denna analys och sedan konstatera detta faktum men att förstå de verkliga anledningarna till vår konsumtion måste vi gå ytterligare lite längre i vår psykologiska analys.

Den psykologiska dimensionen av klimatfrågan

Jag har under mitt liv som jag återkommer till senare, haft flera skäl till att på djupet förstå och skaffa mig en bild av hur psyket fungerar på oss människor. Detta kommer jag att återkomma till längre fram men att försöka bilda en uppfattning om oss gör jag mestadels genom att betrakta mig själv och var mitt tänkande leder mig.  Särskilt idag finns flera viktiga anledningar till att stanna upp och reflektera. Denna bok utgör ett exempel på det. Skälet till att jag skriver och att du som läsare tar del av mina tankar i denna går inte att snabbt förklara i någon mening. Längre fram  kommer förståelsen till det jag skriver förhoppningsvis klarna där du kommer begripa en större helhet i vad jag vill förklara med denna text.

Min nyfikenhet har lett mig in på en rad intressanta fält där jag hoppas att du som läsare kommer följa med mig på en vandring tillsammans där vi utforskar viktiga delar av livet och avgörande händelser som på ett litet eller stort sätt kanske kommer kunna spela en viktig roll längre fram. Låt oss inleda en vandring och ett samtal där du och jag gemensamt träder in i tankar och förståelse för livet våra relationer, arbete och mening. Vi lever i en spännande tid med stora utmaningar i samhället, av ekonomisk och socialt slag. Klimathotet är ett av de hot som visar sig för mänskligheten och som nu alltmer diskuteras i det offentliga samtalet glädjande nog. Under en låg tid hördes inget besked från politikerna i denna fråga. Att fråga diskuteras och finns på agendan idag är mycket glädjande och något vi i Sverige faktisk kan vara riktigt stolta över. Jag kommer i denna bok redogöra för de viktigaste förändringar ett samhälle kan nå genom då vi anpassar oss till mot en omställning och jag kommer använda mig av filosofiska och psykologiska redskap för att ni ska kunna ta till er frågor mot en fond som sträcker sig lite längre och kommer vara lite bredare än i det kortare formatet som idag når oss digitalt.

Målet kommer att vara att skapa en bild av det samhälle vi befinner oss i, hur vi hamnat här. Skapa en bild av anledningarna till svårigheterna i vårt samhälle idag och de lösningar som jag tror behöver diskuteras alltmer. En av de saker jag vill diskutera är hur vi i vår tid ser på framtiden. Men för att skapa oss en bild av hur vi ser på framtiden behöver vi gå tillbaka i tiden och skapa en bild av händelser, personer och idéer som fick inflytande och hur dess inflytande sedan nått oss och hur vi uppfattar den värld vi lever och verkar i. Överhuvudtaget lever vi idag i en mycket intressant brytningstid som jag ser det , där gamla invanda förställningar om hur livet ska vara och vad livet innefattar omdefinieras där jag är söker på att vi inom några år kommer att se förändringar av betydande karaktär när man tittar tillbaka på den tid som vi nu lever i.

Continue reading