Monthly Archives: July 2013

Svagheten med en idéfattig organisation

Man pratar ofta om kreativitet i dagens organisationer. En uppfattning jag fått är att i flera sammanhang där termen används är man fortfarande ängsligt bunden till ofrivillig konformitet och rambundna strukturer. Vad gör man konkret för att skapa kreativitet? Jag tror en viktig detalj kan vara att använda sig av de olika anställdas sociala färdigheter. Hur dessa färdigheter ser ut måste man fundera ett slag på och ta en del vågade beslut kring för hamna dit man man vill.

Engagerade individer är det absolut bästa för en organisation. Därför tror jag det är mycket viktigt i en modern verksamhet att uppfatta de anställdas intressen och tydligt signalera idéer och värderingar på ett offensivt sätt. Men detta arbete blir förgäves om man utgår från glättiga profileringar och ej genomtänka budskap. Individernas intresse måste tas på allvar på ett mycket seriöst sätt om det individuella bidraget i en organisation ska uppnå full potential. Detta kommer att gå hand i hand med den kollektiva uppfattningen om verksamheten som man bedriver också.