Monthly Archives: June 2013

Opinionsbildning på Gotland

Det har blivit en trend på senare år att som samhällsaktör i en eller annan mening, söka sig till Gotland under Almedalsveckan. Och det är viktigt med opinionsbildning. Exempelvis har de frågor som den svenska folkrörelserna drev i slutet av 1800-talet och början på 1900-talet, till stor del bidragit till att vi fått det bättre på flera områden i samhället. Detta fick vi på grund av envisa människor som kämpade för en sak de tyckte var viktig och ville förändra i samhället.

Istället för att männen söp sig under bordet och familjer splittrades, banade nykterhetsrörelsen vägen för en klarare syn på alkoholens negativa skadeverkningar. För att bara ta ett exempel.

Idag är problemet att när politiker och organisationer samlas på Almedalsveckan så är det väldigt få långsiktiga frågor som det faktiskt diskuteras. Var finns viljan att förändra? Istället för att uttrycka en åsikt är man rädd om sina väljare i så hög grad att samtliga partier mer eller mindre hamnar i den ideologiska mittfåran. Detta tror jag är ett mycket allvarligt problem i den svenska politiken idag.

Vi har flera viktiga frågor att ta ställning och agera kraftfullt i för framtiden, men inte något parti som vågar presentera några tydliga mål för hur vi ska lösa dem. Vad händer på lång sikt om våra barn inte får en bra utbildning? Eller när kvalitativ journalistik trängs undan av nedskärningar? Hur ska vi tänka kring arbetstid, konsumtion och stress? Svaren uteblir för att ängsligheten om väljarna är större. Fritt fall i mittfåran, både ideologiskt och opinionsmässigt.

Vad kan gammalt tankegods ge oss?

Vad har gamla samhällsteorier med dagens omvärld att göra? I mitt arbete vill jag knyta samman samhällsteorier inom bl a sociologi och filosofi för att skapa en bild av vad som kan göras inom en organisation för att skapa nya värden. Vad har gamla tänkare som Hanna Arendth och Herbert Marcuses tankar för betydelse då vi agerar som människor i dagens samhälle och organisationer?

Min uppfattning är att om vi vill så kan vi nå fram till människor på ett mer direkt sätt i dagens samhälle än vad vi kunde göra tidigare. Vad hindrar oss? Jag tror att det kan finnas strukturer och tankesätt som hindrar oss men genom att bli medvetna om dem får vi större möjligt att agera med frihet inom vår organisation och att man genom friheten också kan ta tillvara kunskaper inom en organisation. Genom kritik får vi medel till att agera mer förnuftigt idag.