Monthly Archives: May 2013

Ett bra redskap för kritik

Sociologi är ett bra redskap att använda för samhällskritik. Det är min ambition att denna blogg ska kunna ge en god inblick i vad Tankegods arbetar för och hur vi formulerar kritik mot gängse föreställningar om hur individer i och utanför en organisation bör uppfattas. Målet är en öppen dialog om hur vi kan föra samhället vidare och se de utmaningar som ska tas för att uppnå ett samhälle med större delaktighet och mer långsiktiga perspektiv i den offentliga debatten.