Monthly Archives: March 2013

Reflexion på dagens arbetsliv

Samtidigt som sjukskrivningarna ökar för dem som jobbar heltid, står flera hundratusen utanför arbetsmarknaden idag. Politiker oavsett färg argumenterar för arbetslinjen som ska få fler människor sysselsatta med politiska åtgärder.

En effekt av globaliseringen har under flera år varit att industrierna flyttar ut produktionen till låglöneländer för att minska sina produktionskostnader. Desamma gäller flera av jobben inom tjänstesektorn. Och i Sverige tar invandrare jobben som vi själva inte vill ha.

Då vi vet de allvarliga mänskliga följder hög arbetslöshet får för ett samhälle väljer politiker att tänka i samma banor som man alltid gjort. Det är ett allvarligt problem att vi inte tänker annorlunda kring hur arbetslivet ska fungera och kritiskt ifrågasätta det grundläggande tänkandet om arbetstiden som finns i dessa frågor.

Om vi kunde vi dela på de jobb som finns kvar, skulle de som nu inte kommer in i arbetslivet få en chans att göra det och dem som jobbar för mycket skulle kunna jobba mindre. Vad är det som hindrar oss från detta? Jag tror att det enbart handlar om vår syn på detta, och denna syn måste förändras.

Med ett sydeuropa med långt mycket högre arbetslöshet än vår, måste vi förstå detta problems verkliga karaktär och hitta lösningar som fungerar och inte en ny slogan som man kan vinna nästa val med.

test