Föreläsningar kring ämnena social hållbarhet och klimat

Foto: Magnus Göransson

Tankegods drivs av Steg 3 medlemmen David Lindh som tidigare arbetat med omvärldsbevakning i Köpenhamn. David har  masterexamen från augusti 2019 i miljövetenskap -Tillämpad klimatstrategi och en fil. kand. i medie- och kommunikationsvetenskap från Lunds Universitet.

Tankegods ambition är synliggöra samhällsperspektiv för att diskutera hur vi kan nå ökad psykisk och social hälsa i samhället. David har förutom akademiska meriter en bakgrund från kulturlivet som skådespelare. 

David har sedan nio år tillbaka vid sidan om studier och arbete haft ideella förtroendeuppdrag och då fått erfarenhet av den civila sektorn. Detta arbete har givit honom en god pedagogisk förmåga och vana av att hålla föredrag inför publik anpassat till olika målgruppers behov.  

Davids master i miljövetenskap -Tillämpad klimatstrategi i kombination med fil. kand. i medie- kommunikationsvetenskap har givit en bred förståelse i klimatfrågor kopplade till samhälle där påverkan, opinion och demokrati studerats. Sociologi var ett viktigt sidoämne men även fördjupning i vetenskapsteori, filosofi och idé och lärdomshistoria. Dessa ämnen tillsammans med ett personligt engagemang har bidragit till ett djupt och mångsidigt samhällsperspektiv.

Tankegods grundades våren 2013. Utgångspunkten är föredrag, samtal och debatt om klimat, filosofi och politiskt engagemang. Frågor som berör klimatomställning väcker det demokratiska engagemanget och därför är samtal om klimatomställningens roll i samhället viktiga verktyg i arbetet mot ökad social hållbarhet.

Välkommen att besöka Tankegods facebooksida där artiklar och mer information finns.